DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

Disseny de producte orientat a satisfer a l'usuari final i a optimitzar la producció industrial.

Com a complement a la nostra activitat principal i per la demanda del mercat, hem incorporat un departament de disseny per convertir el concepte funcional en producte final, estudiant i analitzant formes i materials.

En constant evolució, observem el mercat per detectar noves tendències estètiques i funcionals.

FASES DE DESENVOLUPAMENT

01. ANÀLISI

Estudi del projecte

Design Thinking – Observem i estudiem les necessitats del projecte.

Especificacions tècniques

Definició dels requisits tècnics i funcionals.

Generació d'idees

Disseny de les possibles solucions funcionals i tècniques

02. DISSENY

Disseny integral

Definició de la forma.

Anàlisi de materials.

Viabilitat tècnica i econòmica.

Comprobació sobre prototips

Verificació del disseny.

Validació funcional.

Control i test

Tests en presèrie.

Homologació externa.

03. PRODUCCIÓ

Manufactura

Implementació de la solució física.

Fabricació del producte.

Posada en marxa.

Validació

Test en laboratoris externs.

Verificació oficial.

Producte final

Lliurament del producte llest per a la venda en el mercat.